Tengritravel.kz материалдарын  пайдалануға шектеулер туралы  ақпарат

Tengritravel.kz материалдарын пайдалануға шектеулер туралы ақпарат


Материалдарды қолдану тәртібі туралы ақпарат

 

Тengri travel.kz  сайтына кірушілер мен пайдаланушылардың назарына!

Сайтта жарияланатын ақпараттық жаңалықтар, мамандардың пікірлері ретінде мазмұндалған мәтіндер, фотосуреттер, суреттер, бейнесюжеттер, аудиожазбалар мен өзге де материалдар төмендегі мәтінде қолайлы оқылуы үшін Материалдар деп аталады.

 

Осы сайтта жарияланған барлық Материалдардың авторлық құқығы, ерекше аталған жағдайларды қоспағанда, сайт иесіне яғни tengritravel.kz  (бұдан әрі - Сайт) тиісті.

Сайт әкімшілігі Сайтта Материалдар орналастыру және Сайт қызметінің басқа да түрлері бойынша Сайт иесінің ресми өкілі болып табылады.

 

Егер иллюстрация болып саналатын кез-келген Материалдың ALT аясында авторы не құқық иеленушiсі көрсетілсе, графиканы қайта жариялау мәселесі бойынша тікелей соған хабарласыңыз.

Tengritravel.kz–те жарияланған барлық Материалдарды сондай-ақ  фото-, аудио-, бейне материалдарды сайттағы түпнұсқасына міндетті түрде гиперсілтеме жасап, Материалда баяндалған мазмұнын сақтай отырып кез-келген бұқаралық ақпарат құралдарында, Интернет желісі серверлерінде немесе басқа да тарату құралдарында үштен бірінен аспайтын көлемде қайта жариялауға, таратуға және ретрансляциялауға болады. Сайтқа жасалатын гиперсілтеме Материал мәтіннің бірінші немесе екінші сөйлемінде белсенді түрде көрсетілуі тиіс.

Тengritravel.kz сайтындағы авторлық фото, аудио және бейне Материалдардың түпнұсқаcын немесе үзіндісін кезкелген БАҚ-тың, оның ішінде Интернет-сайттардың көшіруіне, орналастыруына немесе басқаша пайдалануына редакцияның жазбаша рұқсаты арқылы ғана жол беріледі.

Сайт Әкімшілігі кез-келген уақытта Өзінің Материалдарын қайта басу және ретрансляциялау шарттарын себеп-салдарын түсіндірмей-ақ өзгертуге құқылы.

 

Егер Сайтта жарияланған Материалдардың төменгі жағында «Пікірлер» деген белгі бар болса онда сол Материалдарды талқылауға болады.

Материалдарға жазылған пікірлер Пайдаланушылардың субъективті көзқарасы болып табылады. Кез-келген Пайдаланушы  пайдаланушымен жасалатын келісім шартта айтылған белгілі Ережелердің шарттарын сақтай отырып Сайттағы Материалдарға қатысты өз пікірін қалдыра алады.

Пайдаланушы заң нормаларында қарастырылған деңгейде жазған пікірлерінің мазмұны мен баяндау тәсіліне жеке өзі жауапты болады.

Сайт Әкімшілігі кез-келген уақытта, ескертусіз және себептерін түсіндірмей-ақ Пайдаланушылардың қандайда бір Материалға жазған кез-келген пікірін жоя алады немесе пікір жазуға тыйым сала алады.

Сайт Әкімшілігі Пайдаланушылардың Материалдарға жазған пікірлерінің мазмұнына, олардың заңнама талаптарына сай келуіне, құқық иеленушілердің және басқа да тұлғалардың авторлық пен сабақтас құқықтарын бұзғаны үшін, тауар белгілерін, фирмалардың атауларымен олардың логотиптерін заңсыз пайдаланғандары үшін, сондай-ақ қандайда болсын жарияланған пікірлердің салдарынан үшінші тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделері үшін жауапты емес, алайда кез-келген уақытта себептерін түсіндірусіз-ақ  пікірлерді жоюға құқылы.

Жазған пікірлерінде Пайдаланушылар тиісті құқықтары болмай тұрып өзін басқа адам ретінде немесе белгілі бір ұйымның, қауымдастықтың өкілі ретінде, сонымен қатар Сайттың, Сайт Әкімшілігінің немесе иесінің өкілімін деп таныстыруға құқығы жоқ.

Сайт Әкімшілігі кез-келген уақытта өз қалауынша Материалдарға жазылған пікірлерді орналастыруды өзгертуге, тоқтатуға, сондай-ақ Сайттың кез-келген Материалына Пайдаланушылардың кіруін уақытша немесе мүлдем тоқтатуға құқылы.

Сайттың Веб-парақтарында басқа да интернет-ресурстарға сілтемелер жасалуы мүмкін. Ондай сілтемелер бойынша ауысуды Пайдаланушы өз қалауымен ерікті түрде шешім қабылдай отырып жүзеге асырады. Пайдаланушы осы ресурстарға кіру мүмкіндігі мен оларда жарияланған контент үшін, сондай-ақ осы ресурстарға ауысудан және оларды пайдаланудан туындайтын кез-келген жағдай үшін Сайт Әкімшілігі жауапты бермейтіндігін білуі тиіс.

Заңды жауапкершілікке тартылатын жағдайлар туралы ескертулер

Сайт Әкімшілігі Пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен төмендегідей әрекеттер үшін азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны туралы арнайы ескертеді:

 -заңға сәйкес құпия болып саналатын, яғни білуге шектеу қойылған ақпаратты (мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық, кәсіптік т.с.с. құпия болып саналатын ақпаратты) жария етіп, оның иесінің келісімінсіз бөтендерге мәлімдесе;

 -зияткерлік меншік объектілерін заңсыз пайдаланса (ғылым, әдебиет, өнер шығармаларын, ЭЕМ арналған бағдарламалар мен дерекқорларды, фонограммаларды және т.с.с.), оның ішінде олардың көшірмелері мен бөлшектерін Интернет желісінде таратса;

 -өшпенділік пен дұшпандық туғызса, адамдар мен тұлғалардың, топтардың ар-намыстарын қандайда бір белгілер бойынша кемсітсе, қорласа, азаматтарға қарсы зорлық-зомбылық жасаса, азаматтық міндеттерді орындаудан бас тартса, құқыққа қарсы әрекеттер жасауды насихаттаса, компьютерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізсе, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған басқа да әрекеттер жасаса.